Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob stabilných v rozsahu Ab1, Bb1 a plynových zariadení skupina Bf,g a h1 s výkonom kotlov do 100 kW.