Kontakt

Ľuboš Masarovič – KASKY, Dlhá 1979/11, 92601 Sereď
Prevádzka: Lomonosovova 6, Trnava
Tel/fax: 033 5521688
mobil: 0905 320574
e-mail: info@kasky.sk

O spoločnosti

Spoločnosť Kasky ponúka odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení v rozsahu oprávnení vydaných Technickou inšpekciou Nitra, preškolenia na obsluhu plynových a tlakových nádob a meranie hrúbky a kvality materiálov. Naše služby poskytujeme od roku 1993.

V prípade zistenia závad, ktoré sú identifikované pri prehliadkach a skúškach, zabezpečíme po dohode s prevádzkovateľom ich odstránenie.

Referencie

  • Chemolak Smolenice, Továrenská 7, Smolenice
  • Bonet Slovakia s.r.o., Opatovská 3, Košice
  • TYCO FIRE  INTEGRATED SOLUTIONS s.r.o, Hontianska 7 Bratislava
  • Juriga Slovakia s.r.o., Zámocká 22 Bratislava
  • Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10 Piešťany
  • Obchodná akadémia Trnava