Technické zariadenia tlakové – skupina A

  • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
  • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

Technické zariadenia tlakové – skupina B

  • a kotly parné a kvapalinové, V trieda
  • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
  • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
  • e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para

Meranie hrúbky stien ultrazvukom

Pri vnútorných odborných prehliadkach tlakových nádob sú merané hrúbky stien nádoby ultrazvukovým hrúbkomerom Kratkramer DM 2.
Meranie je možné podľa požiadavky použiť i na iné zariadenia, kde je potrebné zistiť hrúbku materiálu a prípadné korózne úbytky.
Preukaz pre nedeštruktívne skúšanie materiálov bol vydaný Výskumným ústavom zváračským Bratislava.